Osmanlı’dan Bilinmeyen Hikayeler

Osmanlı Hikayeleri

Bu yazıda Osmanlı padişahlarının ilginç hikayeleri anlatılmaktadır. Yazıda geçen Osmanlı hikayeleri arasında Kısa padişah hikayeleri yanı sıra Yavuz Sultan Selim Hikayeleri de bulunmaktadır. Şimdi Tameşvar kalesinin müdafaası ile ilgili Koca Cafer Paşa’nın baş rolü çektiği hikayeye geçelim.

Kale milletin malıdır, veremem

Viyana dönüşünden sonra Tameşvar Kalesinin müdafaasını Koca Cafer Paşa’ya verdiler.  Kale tam beş sene düşmanlar tarafından kuşatılmıştı. Bu kuşatmada açlık, bütün kale halkını bitkin bir hale getirmiş ve kaleye hiçbir yardım gelemez olmuştu. İşte böyle sıkıntılı bir zamanda düşmandan gelen elçi, Koca Cafer Paşa’nın askerleriyle beraber teslim olmasını isteyen bir mektup getirdi. Cafer Paşa mektubu okuduktan sonra elçiye çamur gibi bir ekmek göstererek: “İşte yediğimiz ekmek budur ve askerlerimiz sonsuz sıkıntı içindedir. Fakat istediğiniz kale benim değil, milletimindir. Ben ancak muhafazaya memurum. Eğer kaleyi mutlaka almak istiyorsanız kumandanınıza bir teklifim var.

Cafer Paşa kalkarak topallaya topallaya birkaç adım yürür ve şöyle der: ”Görüyorsunuz ya ben ihtiyarım ve ayağım da sakattır. Kumandanınız ise genç ve dinçtir. Birer kılıç alalım, iki ordunun ortasına çıkalım ve başa baş dövüşelim. Kumandanınız beni öldürürse kale sizin olsun. Ben onu haklarsam bizi bırakıp gidersiniz.”deyince, düşman elçisi bir kelime söylemeden kaleden ayrılmıştır.

Sadrazam Sarim Paşa’nın iyi gün dostları

Eski sadrazamlardan İbrahim Sarim Paşa bir ramazan günü konağında iftar ziyafeti vereceği sırada Sadrazamlıktan azledildiği haberini alır.

Sofrada iftar topu bekleyenler üzerinde bu haber top gibi patlar. Sarim Paşa yemek odasına girdiği zaman orada kimseyi bulamaz. Çünkü Reşit Paşa’nın sadrazam olduğunu haber alan davetliler tası tarağı toplayarak yeni sadrazamın biraz ilerideki yalısına, onu tebrik etmeye koşmuşlardır.

Osmanlı Padişahlarının ilginç Hikayeleri – Kısa Padişah Hikayeleri

Dördüncü Sultan Mehmet, zevcesi Hatice Gülnur Sultanı çok severdi. Bu yüzden Macaristan seferine giderken onu da som gümüşten yapılmış bir araba içinde beraberinde götürmüştür.

Kısa Padişah Hikayeleri
Kısa Padişah Hikayeleri

İkinci Murad’ın küçük kardeşi Şehzade Mustafa taht kavgasına atılıp isyan etmiş ve sonrasında İznik’te yakalanarak bir incir ağacına asılmıştır. Dilimizde “Ocağına incir ağacı dikmek” tabirinin bu vakadan kaldığı söylenir.

Kanuni Sultan Süleyman ikinci oğlu Mehmet’i severdi. Onu kendisine veliaht ilan etmek niyetinde iken bu prens genç yaşında öldü. Bunun üzerine Kanuni, sevgili oğlunun tabutu üzerine bir taht koydurttu ve onun adına İstanbul’da Şehzade Camisi’ni yaptırttı

Osmanlı Hikayeleri
Osmanlı Hikayeleri

Sultan İbrahim’in sevgili gözdelerinden Şivekar Hanım 150 kilo ağırlığında dev annesi gibi Ermeni asıllı bir kadındı.

Osmanlı Padişahlarının ilginç Hikayeleri
Osmanlı Padişahlarının ilginç Hikayeleri

 

Yavuz Sultan Selim Hikayeleri

Yavuz Sultan Selim, şirpençe çıkarmıştı. Bir gün, yanında bulunan nedimi Haşan Çan’a: “Omuzlarımın arasında bir şey acır durur, acep diken mi?” diye sorar. Haşan Can, gömleğini kaldırıp çıbanı görünce ürker ve “Cerrahlara bir iyice muayene ettirsek sultanım.” der. Sultan Selim bu söze karşılık “Biz çelebi değiliz ki bir çıbanla hekimlere müracaat edelim.” der. Ne yazık ki Yavuz Sultan Selim bu Şirpençe hastalığı nedeniyle ölmüştür.

TDK’ya göre Çelebi: Kibar, terbiyeli, nazik, ince kimse

Yavuz Sultan Selim bir gün meşhur alim Kemal Paşazade ile beraber atları üzerinde yan yana konuşarak gidiyorlardı. Yağmur yağmış, yollar çamurdu. Kemal Paşazade ’nin atı tökezleyip ileriye doğru fırladı. Atın ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz’un atlastan kaftanını boydan boya çamur etti. Hoca korkmuş, beti benzi sararmıştı; kendinin de hemen idam edileceğini zannediyordu. Nedimler hemen Selim’in kaftanını temizlemeye koştular. Fakat Yavuz: “Dokunmayın, başka kaftan getirin değiştireyim. Zira, ulemanın atının ayağından sıçrayan çamurlar dahi mübarektir, hürmete layıktır, bu çamurlu kaftan saklansın, öldüğümde tabutumun üstüne örtülsün” diyerek hem hocayı müşkül durumdan kurtarmış, hem de ulemaya verdiği değeri anlatmak istemiştir.

Benzer Tarihi Hikayeler Okumak İçin:

1-Yaşanmış ilginç Tarihi Olaylar
2-İstanbul’daki Tarihi Ağaçlar ve Efsaneleri
3-Sokrates’in Son Sözleri “Borçlarımı Ödeyin”

You can read English short stories from strange short stories website.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.