Hüzünlü Savaş Hikayeleri – Şehit Hasan

Hüzünlü Savaş Hikayeleri – Şehit Hasan

Hüzünlü savaş hikayeleri konulu Ağlatan Hikayeler kategorisindeki Şehit Hasan adlı acı şehit hikayesi okuyorsunuz…İşte, dedi bekçi. Köyümüzün en güzel yeri burası sayılır. Şırıl şırıl akan dereyi öpmek ister gibi eğilmiş, yaşlı bir söğüdün dibine oturduk. Nahiye müdürü olarak tayin edildiğim bu köy, Anadolu köylerinin belki en güzeliydi. Suratı, hayatın türlü meşakkatleri altında kavrulmuş olan bekçi, terbiyeli bir tavırla köy hakkında izahat vermeye çalıştı. Ben bir taraftan dinlerken bir taraftan da söğütle derenin tatlı aşk şarkısını, tarladan dönen köylü kadınların yanık türküsünden ayırmaya çalışıyordum. Fakat, birdenbire yükselen çılgınca bir kahkahanın kulağımda çınlayan akisleri, beni daldığım alemden söktü, çıkardı.

Hayretle, bekçinin yüzüne baktım. Bekçi, sakin ve mahzun bir tebessümle: “Deli” dedi. “Bizim köyün delisi…”

İleriden, ağaçların arasından köpek ulumaları ile karışık bir kahkaha silsilesi daha yükseldi ve sonra yayıldı da yayıldı… Taaa, karşıki tepelere kadar…Bu şirin, bu munis köyün çılgın ve vahşi bireyine karşı içimde dayanılmaz bir merak uyandı.

—Neden çıldırmış acaba, bilen yok mu?..

—Ah beyim ah! Onun hikayesini bilmeyen, duymayan kaldı mı?.. Bütün köy bilir. Yedisinden tut da yetmişine kadar. İstersen sana da nakledivereyim: “Anadolunun gavur çizmesi altında inlediği günlerdeydi. Düşman bizim köye kadar girememişti. Ben, Deli Mahmut ‘tan 2-3 yaş daha küçüktüm. Bir gün köye iki jandarma ve bir teğmen gelerek, ordumuzun taarruza hazırlandığını, yakında vatanın kurtulacağını, fakat orduya takviye için iki kuranın daha çekildiğini bu kurada çıkan kişilerin askere çağırıldığını anlattı. Gidecek olan delikanlılar hazırlanmaya başladılar. Bunların arasında, Deli Mahmut ‘un abisi Hasan da vardı. Hasan, Mahmut ‘u çok severdi. İkisi tam kardeştiler. Her yerde, her işte beraberdiler. Bu askerlik işi çıkınca, Mahmut: “Ben, ağamdan ayrılmam. O giderse ben de giderim. Hem benim ağamdan neyim eksik” diye tutturdu.

Hüzünlü Savaş Hikayeleri - Şehit Hasan
Hüzünlü Savaş Hikayeleri – Şehit Hasan

Ben Bu Vatana Tam Yedi Şehit Verdim…

Hakikaten Mahmut iki yaş küçük olduğu halde. Hasan ‘dan daha iriydi. Eh, en sonunda, köyün ihtiyarları teğmeni kandırmışlar. Teğmen razı olunca, Hasan ile Mahmut doğru analarına koşmuşlar. Mahmut meseleyi ona açmış. Hatice teyze, uzun zamanden beri bükük olan belini doğrultup Mahmut ‘a bakmış, bakmış… Sonra, onu bağrına basarak: “Git evladım, git! Baban gibi, iki dayın gibi, dört ağan gibi, Hasan gibi sen de git… Bak! Allaha şükür sürülecek tarlam, oturacak evim var. Sen git de dindaşlarının namusunu kurtar. Yalnız, gitmeden evvel size diyecek iki çift lafım var. Ben bu vatana tam yedi tane şehit verdim. Onların döktükleri kanlar, döküldüğü yerde daha kurumadı bile. Onun için sizden kana karşı kan isterim. Eğer bir gün köye dönüp de: Ana, ben soyumun intikamını aldım. Onların bu toprağa döktükleri kanı en aşağı yedi gavurun kanı ile karıştırdım!, demezseniz size şu evin kapısını açmam, ahirette de iki elim yakanızda olur” demiş.

Yüzbaşı, boşalan tabancasnı doldururken: “Koş Mahmut”, demiş. “Burada durma. Ettiğin yemini yerine getir. Allah yardımcın olsun!”

Mahmut, çukurdan fırlamış. Bu korkunç boğazlaşmada süngüsü ve yumruğu ile kardeşlerine yardıma koşmuş. Arada bir devirdiği düşmanın ölüsüne süngüsünün kanını silerken :

—Heey ağa! diye bağırmış… Kaç etti, kaç?

İlerden çelik pençeleri bir düşmanın boğazında, Hasan cevap verirmiş:

—Çok değil, Mahmut! Daha beş etti…

Acı Şehit Hikayesi -Hüzünlü Savaş Hikayeleri
Acı Şehit Hikayesi -Hüzünlü Savaş Hikayeleri

Sonra, daha çok çoşarlar, akıtacak yeni kan ararlarmış. Mahmut yanında, alnından yediği bir kurşunla çöken arslanları gördükçe:

—Rahat uyu kardeşim, demiş… Senin kanın da benim alacağım kana eklendi. Yedi kişi idi sekiz oldu.

Hasan Düşmandan Kaçıyor…

Fakat, bir ara Mahmut ‘un gözleri ağabeysine takılmış. Hasan, iri bir herifle boğuşuyormuş. Lakin, birdenbire herifi bırakarak geriye doğru korku ile bakmış. Sonra, süngüsünü kaptığı gibi kaçmaya başlamış. Mahmut, neye uğradığını şaşırmış. Arkasından seslenmiş:

—Heey ağa! Ne kaçıyon ülen?

Hasan, hiç cevap vermemiş. Hızlı,çok hızlı koşuyormuş.

—Ettiğin yemini unuttun mu ağa? Verdiğin sözü tutmayacak mısın?..

Acı Şehit Hikayesi
Acı Şehit Hikayesi

Hasan, duyduğu halde cevap vermemiş. Kaçmakta devam etmiş. O zaman Mahmut yere diz çökmüş, mavzerini omuzlamış. Ağabeysine nişan almış ve göğe bakarak:

—Allahım sen suçumu bağışla, demiş…

Sonra da, kılı bile kıpırdamadan tetiği çekmiş. Zavallı Hasan, olduğu yerde mıhlanmış:

—Anam! Yandım anam!.. diyerek yüzükoyun kapaklanmış. Mahmut, tüfeğini tekrar doldururken, içinden derin bir acı ve bir pişmanlık duymuş. Dayanamayarak Hasan ‘ın yanına gitmiş. Ağabeysinin yüzünde hala bir telaş ve korku varmış. Mahmut ‘u başucunda görünce, ağzından kanlar akarak:

—Koş Mahmut, demiş. Görmüyor musun, yüzbaşıyı sardılar!..

Mahmut Kardeşinin Neden Kaçtığını Anlıyor

O zaman, Mahmut, ağabeysinin niçin kaçtığını anlamış. O koca kahraman, süngüsüne yaslanarak ağlamaya başlamış. Nihayet, Hasan ‘ın:

—Mahmut, şimdi ağlamanın sırası mı? Koşsana!.. demesi üzerine yerinden fırlamış, yüzbaşı bir elinde tabancasının kabzası, diğer elinde bir taş, kendini korumaya çalışıyormuş. Mahmut, hırsını gavurdan almış… Vurmuş, kırmış, öldürmüş…

Yüzbaşı kurtulunca tekrar Hasan ‘ın yanına dönmüş. Çok ölü verdi ğinden düşman da artık çekilmek üzereymiş. Haşan kardeşini görünce ağzından taşan kanı diliyle yalıyarak güçlükle konuşabilmiş:

—Yaşa Mahmut. Ben sözümü tam tutamadım ama… Her halde sen benim yerime de çok kan akıttın. Ben artık tanrının yanına, babamın kardeşlerimin yanına gidiyorum. Gavurun kurşunu bize de geldi. Mahmut!…

Mahmut dayanamamış, Hasan ‘ın kanlı yüzünü göz yaşları ile yıkıyarak:

—Ağam, demiş. Seni gavurun kurşunu değil, kardeşinin kurşunu vurdu.

Ne bileyim ben ağam? Seni geriye doğru kaçarken görünce harpten korktuğunu, ölmemek için kaçtığını zannettim.

Hasan ‘ın kanla örtülü yüzü ızdırapla buruşmuş:

—Sen mi Mahmut? demiş. Sen mi? beni vuran sen misin?. Hem de gavur gibi arkamdan vuran sen misin? Benim kardeşim Muhmut mu? Nasıl kıydın bana Mahmut? Hiç senin kardeşin harpten kaçar mı? Yazıklar olsun sana…

Ağzından boşanan bir kan seli, Hasanı susturmuş. Mahmut ‘un kolları arasında bir iki çırpındıktan sonra başı yana kaymış…Akşamın alaca karanlığında askerler zafer naraları atarken Mahmut bu aziz ölünün üzerine kapanmış ve ağlamış da ağlamış…

Ana Kalk, Kapıyı Aç! Sana Kan Getirdim

Bekçi, gözleri bir noktaya takılı, derin bir iç çektikten sonra devam etti:

—Bir gün kahvede otururken, çocuklar köy yolunda Mahmut ‘un geldiğini söylediler. Hepimiz karşılamaya koştuk. Fakat bu, anasının elini öperek köyden ayrılan Mahmut değil, saç ve sakalı uzamış, yüzü ve elleri toza bulaşmış, kuru kan lekeleri ile dolu vahşi bir Mahmut ‘tu. Sırtında, öldüğü yerden beri taşıdığı bir kahramanın, Hasan ‘ın cesedi vardı. Ona anasının o cephedeyken öldüğünü ve köyün mezarlığına gömüldüğünü söylediler. Bunun üzerine Mahmut doğruca köyün mezarlığına giderek anasının mezarını buldu. Hasan ’ın ölüsünü onun üzerine bıraktı. Sonra, kanlı ellerini göğe kaldırarak hepimizi titreten vahşi bir sesle haykırdı:

—Ana kalk, bana kapıyı aç! Yeminimi tuttum. Sana kan getirdim, ana kan!… Ama kardeş kanı!..

Hüzünlü Savaş Hikayeleri - Acı Şehit Hikayesi
Hüzünlü Savaş Hikayeleri – Acı Şehit Hikayesi

Birdenbire, baykuşları bile korkutacak çılgın bir kahkaha ile yerinden fırladı, selviler arasında kayboldu. O günden beri bahçelerde, mezarlıklarda dolaşır, güler ve arada sırada kahkahaları arasında haykırır: “Kan getirdim ana, kan!..”

Bekçi, geç oldu artık gidelim der gibi ayağa kalktı. Taaa ileriden bir köpek havladı, arkasından vahşi ve hüzünlü bir kahkaha yükseldi. Deli gülüyordu… Boğularak, katılarak, hıçkırarak gülüyordu. Ve ben, ağlıyordum…

Benzer Hüzünlü Savaş Hikayeleri İçin:

1-Çanakkale Şehit Hikayeleri
2-En Güzel Şehit Şiirleri

Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiiri buradan dinleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.