Roma İmparatorları Tarihi

Roma imparatorları

Roma imparatorları yazısı bilinen ilk 13 imparator dışında Roma’nın başına geçmiş diğer imparatorlar ile ilgilidir. Sırasıyla tanıtılacak İmparatorlar şöyledir: imparator Hadrianus, Antoninus, Markus Aurelius, Commodus, Pertinax, Didius, Septimus Severus, Caracalla, Macrinus, Heliogabalus, Severus, Maximinus, Gordianus, Philippus, Decius, Gallus, Aemilianus, Valerianus, Gallienus, Cladius, Aurelianus, Tacitus, Probus, Carus, Diocletianus. İlk 13 İmparator olan Augustos, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho Vitellius, Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan’ın sadece hüküm sürdükleri yıllar belirtilecektir.

MÖ27-MS 100 Yılları Arası Roma imparatorlarıAugustos(MÖ 27-MS 14), Tiberius(14-37), Caligula(37-41), Claudius(41-54), Nero(54-68), Galba(68-69), Otho(69-69)
Vitellius(69-69), Vespasian(69-79), Titus(79-81), Domitian(81-96), Nerva(96-98), Trajan(98-117)

Roma imparatorları Tarihi ve Hayatları
Roma imparatorları Tarihi ve Hayatları

100-200 Yılları Arası Roma imparatorları Hayatı

 1. İMPARATOR HADRİANUS (117-138)  21 yıl tahtta kaldı.62 yaşında öldü. Oğulluğu ve veliahdı Commodus 138 yılında öldüğü için Hadrianus’un yerine tahta geçemedi. Aynı yıl Hadrianus, zevcesi İmparatoriçe Sabina’yı da kaybetti. Hadrianus’un babalığı ve selefi olan İmparator Traianus’un küçük yeğeni Sabina, 21 yıldan beri Hadrianus ile evli idi.
 1. İMPARATOR ANTONİNUS (138-161)  “Pius” yani Dindar” diye anılır. 23 yıla yakın tahtta kaldı. 75 yaşında öldü. Hadrianus’un manevi oğlu idi. Zevcesi İmparatoriçe Faustina’yı 141 yılında 37 yaşında iken kaybetti.
 1. İMPARATOR MARKUS AURELİUS (161 -180)  19 yıl hüküm sürdü. 59 yaşında öldü. Kendisinden önceki İmparator Antoninus’un kızı Faustina ile evli idi. İmparatoriçe Faustina 30 yıllık bir evlilikten sonra 175’te 50 yaşında öldü. Markus Aurelius daha 138 yılında Antoninus tarafından manevi oğul ve veliaht kabul edilmişti. 147 den 161’e kadar 14 yıl  Anatoninus’un yanında saltanata iştirak etti, yani ikinci hükümdar vaziyetindeydi. İmparator Hadrianus’un manevi oğlu Verus da 161 den 169’a kadar 8 yıl Markus Aurelius ile saltanatı paylaştı.
 1. İMPARATOR COMMODUS (180 -192) Markus Aurelius ile Faustina’nın oğludur. 13 yıla yakın tahtta kaldı. 31 yaşında öldürüldü. 172 den 180 e kadar 8 yıl babasının yanında saltanata katılmıştı. Bu son üç imparatora “Antoninler” denir. Bu hanedan 54 sene Roma’yı idare etmiştir.
 1. İMPARATOR PERTİNAX (192-193)  Ancak 3 ay saltanat sürdükten sonra öldürüldü. 67 yaşında idi.
 1. İMPARATOR DİDİUS (193) 2 ay tahtta kalabildi. 60 yaşında iken öldürüldü.

200-250 Yılları Arası Roma imparatorları Hayatı

 1. İMPARATOR SEPTİMUS SEVERUS (193-211) 18 yıla yakın saltanat sürdü. 65 yaşında öldü. Zevcesi İmparatoriçe Julia Donma, Suriyeli idi. 20 yaşında iken Septimus Severus ile evlenmişti. 217’de 50 yaşında öldü.
 1. İMPARATOR CARACALLA (211-217)  Septimus Severus’un büyük oğludur. 6 yıldan fazla saltanat sürdü. 29 yaşında iken öldürüldü. 198 den, yani 10 yaşından beri babası tarafından tahta oturtulup saltanata iştirak ettirilmişti. Caracalla’nın kardeşi Geta da 209’dan 212’ye kadar 3 yıl hükümdarlığa iştirak etti; 23 yaşında iken öldürüldü. Bu suretle Septimus Severus Hanedanı, 24 yıl Roma’nın başında kaldı.
 1. İMPARATOR MACRİNUS (217-218) 1 ay tahtta kalabildi. Öldüğü zaman 54 yaşında idi.
 1. İMPARATOR HELİOGABALUS (218- 222) 4 yıla yakın saltanat sürdü. Suriyeli olan bu İmparator da 18 yaşında iken öldürüldü. Septimus Severus’un zevcesi İmparatoriçe Julia’nın kızkardeşinin kızının oğlu idi.
 1. İMPARATOR SEVERUS (222-235) 13 yıl saltanatta kaldı. 27 yaşlarında iken öldürüldü. 221’de Heliogabalus tarafından manevi oğul ve “Sezar” unvanı ile veliaht edinilmişti. Heliogabalus’un dayısının oğlu idi.
 1. İMPARATOR MAXİMİNUS (235-238) 3 yıldan fazla hüküm sürdü. 65 yaşında iken öldürüldü. Trakyalı idi.
 1. İMPARATOR GORDİANUS (238) Birkaç ay saltanat sürdü. 81 yaşında iken öldürüldü. 230 yılında konsül olmuş, 237’de kendini imparator ilan etmişti.
 1. İMPARATOR II. GORDİANUS (238) “Genç” diye anılır ve I. Gordianus’un oğludur. Birkaç aylık saltanattan sonra 46 yaşında öldürüldü.
 1. İMPARATOR PUPİENUS (238) Ancak birkaç ay tahtta kalabildi. O da öldürüldü.
 1. İMPARATOR BALBİNUS (238) Şair idi. Birkaç ay sonra o da öldürüldü. 237’den beri saltanata iştirak ettirilmişti.
 1. İMPARATOR III. GORDİANUS (238-244) “Dindar” diye anılır. 6 yıl tahtını muhafaza edebildi, 19 yaşında iken öldürüldü. II. Gordianüs’un oğludur. Böylece büyükbaba, baba ve oğul 3 Gordianus ancak 6 sene tahtta kalabildiler.
 1. İMPARATOR PHİLİPPUS (244 – 249) “Arap” diye ünlüdür. Arap ırkından idi, o da öldürüldü.
 1. İMPARATOR DECİUS (249-251) 2 yıl tahtta kaldı. 50 yaşında iken öldürüldü. Oğlu Hostilianus tahta çıkamadı.

250-300 Yılları Arası Roma imparatorları Hayatı

 1. İMPARATOR GALLUS (251 – 253) 2 yıllık bir saltanattan sonra 47 yaşlarında iken öldürüldü.
 1. İMPARATOR AEMİLİANUS (253) 1 ay tahtını koruyabildi. 48 yaşlarında iken öldürüldü. Berberiler’den idi. 252’den beri saltanata iştirak ediyordu.
 1. İMPARATOR VALERİANUS (253 – 259) 6 yıl hüküm sürdü. İranlılar’a esir olunca, imparator sıfatını kaybetti. 10 yıl esir kalıp İranlılar’ın elinde öldüğü zaman 76 yaşlarında idi.
 1. İMPARATOR GALLİENUS (259 – 268) Valerianus’un oğludur. 9 yıl hüküm sürdü. 50 yaşında iken öldürüldü. 255 ten beri babasının yanında ikinci imparator olarak saltanata katılmıştı. Bu suretle Valerianus hanedanından 2 imparator 15 yıl Roma’nın başında kaldı.
 2. İMPARATOR II. CLADİUS (268-270) 2 yıla yakın tahtta kaldı. 56 yaşında iken öldü. İlliryalı idi.
 1. İMPARATOR AURELİANUS (270 -275) 5 yıldan fazla hüküm sürdü. 61 yaşlarında iken öldürüldü.
 2. İMPARATOR TACİTUS(275 – 276) 9 ay hüküm sürdü. 76 yaşlarında olduğu halde öldürüldü.
 1. İMPARATOR PROBUS (276 -281) 5 yıldan fazla tahtta kaldı. O da öldürüldü. İlliryalı idi.
 1. İMPARATOR CARUS (281-283) 2 yıla yakın saltanat sürdü. 60 yaşlarında iken İranlılar tarafından savaşta öldürüldü. O da İlliryalı idi. Küçük oğlu Numerianus da İranlılar ile savaşta ölmüştü. Büyük oğlu Carinus kendisini imparator ilan ettiyse de 285’te öldürüldü.

42. İMPARATOR DİOCLETİANUS 42. Roma imparatorudur. 283’te tahta geçti. İlliryalı’dır.

Roma İmparatorları Tarihi – Az Bilinen 29 Roma İmparatoru Hayatı Yazısını Beğendiyseniz Benzer Yazılar İçin:

1-Tarihi Olaylar
2-Marcus Antonius ve Kleopatra Aşkı
3-II. Katerina ve Aşk Hayatı

Bu arada Roma İmparatorları ile ilgili daha fazla bilgiye buradan linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.