İskenderiye Müzesi – Dünyanın En Zengin Kütüphanesi Mısır’da

Bugün eski dergi ve gazete arşivimden sizle iskenderiye Müzesi, diğer adıyla iskenderiye Kütüphanesi, ile ilgili bir yazı paylaşmak istiyorum. Bu yazının özelliği, anlatı dilinin olayların yaşandığı dönemde geçiyor oluşu. Aşağıda belirtilen kişi, kitap ve yerler, yazı içerisinde geçmektedir.
1-İskenderiye Müzesi (Kütüphanesi)
2-Eflatun, Aristo, Efesli Zenodot, Hesiodos, Anakreon, Pindaros, Eratostenes
3- İlyada ve Odise
4- Ünlü Komedi Yazarı Bizanslı Aristofanes
5- Matematikçi Evk­lides ile Tıpçı Erasistrates

İskenderiye Müzesi: Dünyanın En Zengin Kütüphanesi

iskenderiye’de 1. Ptolemaios tarafından kuru­lan İskenderiye Müzesi, bu­gün dünyanın en faal kültür merkezi haline gelmiştir. Bu suretle Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’ı ele geçiren general Ptolemaios, kültür sahasında da pek bü­yük bir hizmette bulunmuş­tur.

İskenderiye Müzesi denen büyük külliyede bir de kütüphane vardır. Bu kütüphane, Yunanca yazılmış he­men bütün eserlerin birer kopyasına maliktir. Gittikçe de zenginleşmektedir. Bunun için birçok tedbir alınmıştır. Mısır’a giren her eserin bir kopyasını bu kütüphaneye ver­mek mecburiyeti vardır. Kitaplar, papirüs tomarları halindedir. İskenderiye Müzesi’nde incelemede bulunmak isteyen herkesin bu kitapları okumasına izin verilmektedir.

İskenderiye Kütüphanesi
İskenderiye Kütüphanesi

Bugün Bergama ve Antakya’daki­ler dahil, dünyanın hiçbir kütüpha­nesi İskenderiye Kütüphanesi ka­dar zengin değildir.

Bilginler Akın Ediyor

İskenderiye Müzesi’nin ününü duyan dünyanın her ülkesine mensup bilginler, İs­kenderiye’ye akın etmektedir. Bunlardan bazıları birer mektep açıp başına geçmektedir. Bu suretle gün geçtikçe İskenderiye’nin kültür şa­şası artıyor.

İskenderiye Müzesi - Dünyanın En Zengin Kütüphanesi Mısır'da
İskenderiye Müzesi – Dünyanın En Zengin Kütüphanesi Mısır’da

Atina’da Eflatun‘un kurduğu Aka­demi ve Aristo‘nun kurduğu Lise ha­la devam etmektedir ve ünleri es­kisinden eksik değildir. Fakat bugün İskenderiye, bir üniversite şehri ola­rak Atina’yı da geride bırakmıştır.

Müze’de bilhassa müspet ilimler, felsefe, edebi metinlerin tenkit ve tetkik usulü, genel olarak edebiyat okutulmaktadır.

Büyük Bilgin Efesli Zenodot

İskenderiye Kütüphanesi başın­da Efesli Zenodot adında bir bilgin bulunmaktadır. Bu bilgin İlyada ve Odise destanlarının tenkidi birer metnini hazırlamakla ün kazanmış­tır. Diğer taraftan Bizanslı Aristofanes de İlyada ve Odise’nin, ayrıca, Hesiodos, Anakreon, Pindaros gibi yazarların klasik eserlerinin tenkidi metinlerini yayınlamak niyetindedir. Kendisinin senelerden beri bu konu­larla uğraştığı bilinmektedir. Ünlü komedi yazarı, Aristofanes’in eserle­riyle de meşguldür. Eski Yunan me­tinlerinde geçen yabancı kelimeler ve tabirler üzerinde de bir kitap hazırlamaktadır. Bu büyük bilginin İs­kenderiye Kütüphanesi’nde Zenodo­t’a halef olacağı söylenmektedir.

Kütüphanedeki belli başlı bilginlerin hepsi edebiyatçı değildir. Mesela Eratostenes coğrafyacı ve astro­nomi bilgini olarak büyük ün yapmıştır. Erastostenes‘in arzımınn as­tronomik coğrafyası ile pek çok uğ­raştığı malumdur.

Evklides ve Erasistrates

İskenderiye’deki en parlak iki mektep de Matematikçi Evk­lides ile Tıpçı Erasistrates’inki­lerdir.

Evklides, “Elemanlar” adlı eseriy­le geometrinin esaslarını ortaya koy­muştur. Erasistrates, sinirler ve damarlar hakkında, büyük rağbet gören bir kitap yazmıştır. Bu kitabında ünlü hekim Hipokrateres‘e hücum etmekte­dir. Bu yüzden Erasistrates’in bu eserinin lehinde ve aleyhinde pek çok şey söyleniyor.

Bu surette İskenderiye, çağımı­zın yalnız en büyük ve zengin tica­ret şehri değıl, aynı zamanda en önemli kültür merkezidir.

Zamanında Dünyanın En Zengin Kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi üzerine olan yazıyı beğendiyseniz aşağıdan benzer yazılar okuyabilirsiniz:

  1- Arşimet Kısaca Hayatı Buluşları ve Ölümü – Evreka Eureka !!
  2-Lanetli Kitaplar – İskenderiye Kütüphanesi Neden Yakıldı ?
  3-Sokrates’in Son Sözleri: “Borçlarımı Ödeyin”

Dilerseniz buraya tıklayarak youtube üzerinden kısa İskenderiye Kütüphanesi Belgeseli ‘ni izleyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.