Neden Niçin Nasıl – ilkokul Genel Kültür Soruları

Neden Niçin Nasıl – ilkokul Genel Kültür Soruları ve Cevapları

Neden Niçin Nasıl, çocukluğu 80lerde geçmiş çoğu kişi tarafından bilinen bir genel kültür ansiklopedisidir. Bugün size paylaşacağım yazı Neden Niçin Nasıl Genel Kültür Ansiklopedisinden nostaljik bir kesit olacak. Bu kesit içinde aşağıdaki soruların cevapları yer alacak
Bazı Kuşlar Neden Yuvalarını Ağaçların Üstüne Yaparlar
Kırlangıçlar Neden Tellerin Üzerine Dizilirler
Kuşlar Elektrik Telleri Üzerine Konunca Neden Ölmezler
Leylekler Neden Göç Ederler
Balıkçıl Kuşu Niçin Tek Ayak Üzerinde Durur
Erkek Tavus Kuşları Neden Kuyruklarını Yelpaze Gibi Açarlar
Muhabbet Kuşları Neden Hep Çift Olurlar
Papağan Neden Konuşur 
Kukumav Kuşu Neden Yalnız Gece Öter
Tavuklar Tünekte Uyurken Neden Düşmezler
Neden Çok Çocuğu Olanlara Kenevir Kuşu Gibi Denir
Tavuklar Neden Yumurtlarlar
Civciv Yumurtadan Nasıl Çıkar
Neden Bir Kırlangıçla Bahar Olmaz Denir
Ördekler Buz Gibi Soğuk Suda Neden Üşümezler
Ördeğin Parmakları Arasında Neden Deri Vardır
Tarlalara Neden Korkuluk Konur

Bazı Kuşlar Neden Yuvalarını Ağaçların Üstüne Yaparlar ?

Neden Niçin Nasıl - Kuşlar Neden Yuvalarını Ağaçların Üstüne Yaparlar
Neden Niçin Nasıl – Kuşlar Neden Yuvalarını Ağaçların Üstüne Yaparlar

Yavru kuşlar yumurtadan çıktıklarında uçamazlar. Yuva yüksekte olmasa, anne ile baba yiyecek aramaya gidince tilkiler, kediler, gelincikler gelip yavru kuşları yiyebilirler. Bu yüzden kuşlar yuvalarını ağaçların üstüne yaparlar

Kırlangıçlar Neden Tellerin Üzerine Dizilirler ?

Güz gelip ilk soğuklar bastırmadan önce kırlangıçlar, sıcak ülkelere göçmek üzere tellerin üzerinde toplanırlar. Böylece gruplar halinde sıcak ülkelere yol alırlar.

Kırlangıçlar göçmen kuşlardır. Güz girdi mi yüzlercesi, hatta binlercesi daha sıcak iklimli yerlere doğru uzun bir yolculuğa çıkmak için bir araya gelmeye başlarlar. Bu işte elektrik yahut telgraf tellerinin beklenmedik bir rolü vardır: Hep bir arada yola çıkışın örgütlenmesi için bunlar, modern ve ideal bir toplantı yeri görevini yaparlar.

Kuşlar Elektrik Telleri Üzerine Konunca Neden Ölmezler ?

Neden Niçin Nasıl - Kuşlar Elektrik Telleri Üzerine Konunca Neden Ölmezler
Neden Niçin Nasıl – Kuşlar Elektrik Telleri Üzerine Konunca Neden Ölmezler

Kuşlar üzerine kondukları telden başka hiçbir şeye dokunmazlarsa ölmezler. Telle birlikte toprağa yahut su birikintisine, ya da oraya ileten başka bir şeye dokunurlarsa ölürler.

Elektrik akımı ancak biri toprak olabilen iki iletken arasında dolanabilir. Bu ikisi arasında bir gerilim farkı vardır. Bunlardan birinin bir noktası öbürünün bir noktasına bağlandı mı, üzerinden akım geçer. Kuşun vücudu iletkendir. İki ayağı da aynı telin üstünde oldu mu hiçbir şey hissetmez çünkü gerilim farkı oluşmaz. Fakat kuş aynı zamanda iki tele birden dokunsa, elektrik çarpmasıyla ölür.

Başka bir örnek ise kopup yere düşen bir elektrik telidir. Bu tel, ona dokunan her canlı varlığın ölümüne yol açabilir. Yer nötr tel ise belli bir gerilime sahip olduğundan yere düşen teli tutan kişinin üzerinde gerilim farkı oluşacak ve üzerinden akım geçerek kişinin ölümüne neden olabilecektir.

Leylekler Neden Göç Ederler

Güz gelince leylekler yurdumuzdan ayrılıp güney ülkelerindeki sıcak bölgelere giderler. Ama kış tatilleri sona erdi mi baharda geri gelirler. Onlara göçmen kuşlar adı verilir.

Daha birçok göçmen kuş gibi leylekler de yaz sona erince daha sıcak bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkarlar. Görünüşe göre leylekleri yurdumuzdan ayrılmaya iter neden soğuktan çok, yeterince yiyecek bulabilme imkansızlığıdır. Toprakla suyun donması, karın yağması birçok böceğin ölümüne yol açar. Bu yüzden kuşlar da yiyecek bulmakta büyük güçlük çekerler.

Balıkçıl Kuşu Niçin Tek Ayak Üzerinde Durur ?

Neden Niçin Nasıl - Balıkçıl Kuşu Neden Tek Ayak Üstünde Durur
Neden Niçin Nasıl – Balıkçıl Kuşu Neden Tek Ayak Üstünde Durur

Balıkçıl kuşunun uzun ayaklarında tüy yoktur; ayakları çıplaktır. Ayakları suyun içinde dura dura sonunda balıkçıl üşümeğe başlar. Bu yüzden de dinlenmek yahut uyumak için, bu uzun bacaklı kuş suya her seferinde bir tek ayağını sokar.

Ayaklarında tüy olmayan kuşlar bacaklarını bükerek tüylerine gömüp uyurlar, böylece ısı kayıplarını önlerler. Balıkçıl kuşunun tek ayak üstünde uyumasının nedeni iyice bilinmemektedir. Ama kuş bilim uzmanlarına göre balıkçıl kuşu, ayaklarından birini sudan çıkararak uykusu sırasında vücuduyla su arasındaki ısı değiş tokuşunu sınırlamaya çalışır.

Erkek Tavus Kuşları Neden Kuyruklarını Yelpaze Gibi Açarlar ?

Gezintiye çıkan insanlar kafesine yaklaştılar mı, erkek tavus kuşu kendini beğendirmek için kabarır. Hoşa gitmek için dişisinin önünde de kabardığı olur. Biz de bir ziyarete giderken giyim kuşamımıza özen göstermez miyiz ?

Bütün kuşlarda ikinci cinsel eşey karakterler, erkekte göz alıcı tüyler ve gür bir kuyrukta kendilerini belli eder. Tavus da tıpkı hindi, güvercin yahut dağ horozu gibi memelilerin ürpertici kaslarına benzeyen bir sisteme sahiptir. Bu da ona, bir sevgi gösterisi yaparken, kuyruğunun tüylerini yelpaze gibi alabildiğine açma imkanını verir.

Muhabbet Kuşları Neden Hep Çift Olurlar ?

Yalnızken çok sıkılırlar da ondan 🙂 Birçok canlı yaratık gibi, muhabbet kuşları da çift olarak yaşamayı severler. Bay ve bayan muhabbet kuşu birbirlerini pek severler, gevezelik ederler, baba ve anne olmayı beklerken yumurtalarının üstünde kuluçkaya yatarlar.

Kuşların alışkanlıkları, türlerine göre değişir. Dışarıda oldukları zaman da, kafeste oldukları zaman da muhabbet kuşları hep çift gezmek isterler. Hatta görünüşe göre bir seçim bile yaparlar. Bazen bir dişinin yanına konan erkekten hoşlanmadığı ve bir başka erkekten hoşlandığı görülür. O vakit birbirinden hoşlanan erkekle dişiyi bir araya getirmek gerekir. Ayrıca güvercin, üveyik ve daha başka birçok kuş gibi, erkek muhabbet kuşu da dişisine kuluçkaya yattığı zaman yardım eder.

Papağan Neden Konuşur ?

Papağan, çok kalın olan dilinin yapısından ötürü, insan sesini taklit edebilen bir kuştur. Sözlerle ses perdelerinin tıpkısını yapabilir. Ormanda yaşarken de öteki hayvanların ötüşlerini taklit ederler. Kendi ötüşü keskin ve çirkindir.

Papağan konuşmaz, yani meramını düzenli bir dille anlatamaz. Onu insan sesini taklit için eğitmek mümkündür ama elde edilecek sonuç sınırlıdır. İyi bir taklitçi olan başka kuşlar da vardır: Söz gelimi Kuzey Amerika’nın karatavuğu bu kuşlardan biridir. Bunlar kendi türdeşlerinin ötüşlerini tıpkısı tıpkısına taklit ederler.

Kukumav Kuşu Neden Yalnız Gece Öter ?

Kukumav, gündüzleri uyuyan bir gece kuşudıır. Akşam olunca uyanır, yiyeceğini aramak, karanlıkta avlanmak için uçmaya başlar ve o zaman öter.

Kukumav kuşu ancak geceleri görür. Gündüzleri ileriye yönelen iri gözleri, ışığın kuvvetinden kamaşır. Geceleyin ise, tersine, çok iyi görür, harıl harıl avlanır. Bu yüzden de ötüşü yalnız geceleri duyulur. Bu, onun gece çalışma halinde olduğunun bir belirtisidir. Buna uçuşunun hantal ve sessiz oluşu da eklenirse, eski boş inançların onu uğursuz bir kuş saymalarının nedeni anlaşılır.

Tavuklar Tünekte Uyurken Neden Düşmezler ?

Kuşlar ağaçlarda tüneyerek yaşarlar. Tavuk ve benzeri kümes hayvanları kuşlar kadar iyi uçamazlar. Yine de kuşlarda var olan gelişmiş olan denge duyusu onlarda da vardır.

Kümes hayvanlarının ayakları da kuşlarınki gibidir. Kümes hayvanları yürürken pençeleri açılır, tünediklerinde ise pençeleri tünedikleri dal veya benzeri şeylerin üzerine kenetlenerek düşmelerini önler. Böylece, tavuklar uyurken bile tüneklerinden düşmezler.

Neden Çok Çocuğu Olanlara Kenevir Kuşu Gibi Denir ?

Kenevir Kuşu yazın arka arkaya üç defa kuluçkaya oturur. Her defasında da 4-5 taneden fazla yumurtlayıp bunlardan yavru çıkarır. Böylece bir mevsimde onun üstünde yavrusu olur. Bu haliyle de çok çocuklu annelere benzer.

Nisan ayı başında yuva yapımına başlayan Kenevir Kuşu, bir yaz mevsimi içinde en az iki, genellikle üç defa kuluçkaya yatar. Bu kuşun ilk kuluçkaya yatışında altındaki yumurtaların sayısı 5 ila 7’dir. Kenevir Kuşu, ikinci ve üçüncü defa kuluçkaya yatarken 4-6 yumurtanın üstüne yatar. Böylece bir mevsimde 10 ila 20 arası yavru meydana gelir. Bunun için sık sık ve birden fazla çocuk doğuran kadınlara “Kenevir Kuşu gibi kadın” derler.

Tavuklar Neden Yumurtlarlar ?

Tavuklar, içinden civciv çıksın diye yumurtlarlar. Tavuk kuluçkaya yattıktan sonra yumurtanın içinde oluşan civciv, kabuğu kıracak hale gelince dışarıya çıkar. Kuluçka için kullanılmayan yumurtaları da biz yeriz.

Tavuğun yumurtalıklarında yumurtacıklar vardır. Çok büyük hücreler olan yumurtacıkların içinde yağ ve yumurtanın sarısı, yüzeyinde de tohum bulunur. Yumurtacık olgunlaştı mı bulunduğu yerden ayrılır. Tavuk, kalker bir kabukla kaplı yumurtayı yumurtlar. Yumurtacık döllenmişse ve yumurta kuluçkaya yatan tavuğun altına konulursa bir civciv doğacaktır. Yumurtanın asıl görevi de budur. Ama çok besleyici olduğundan yumurta, insanoğlunun beslenmesine de yarar.

Civciv Yumurtadan Nasıl Çıkar ?

Yumurta yirmi gün kuluçkaya yatan tavuğun altında kaldıktan sonra, içinde oluşan civciv; gagasıyla kabuğa vurup onu kırmayı başarır. O zaman yumurtadan çıkar, çok geçmeden de gezinmeye başlar.

Kuluçka döneminin yirminci gününde civciv, kendisini saran embriyo kesesini yırtacak kadar güçlenir. Gagasında elmas diye adlandırılan sert bir kısım vardır. Bununla kabukta bir delik açar, yavaş yavaş büyültür. Delik yeteri kadar büyüyünce büyük çabalar harcayarak dışarıya çıkar, çok geçmeden de ayakları üstünde duracak hale gelir.

Neden Bir Kırlangıçla Bahar Olmaz Denir ?

Bütün kırlangıçlar aynı zamanda gelmezler. Bazılarının erken geldikleri olur. Soğuk havalar onlar geldikten sonra da sürüp gider. İnsan hiçbir zaman vaktinden önce sevinmemelidir.

Birçok dile Yunancadan çevrilmiş olan bu atasözü kırlangıçlar göçten dönerken, soğukların sürdüğünü, bitkilerin henüz uyanmadığını hatırlatır. Türkçede biz: “Bir gülle bahar olmaz” da deriz. Dolayısıyla bu, bir sorunun yahut tek bir olayın yalnız bir unsuruna bakıp çabucak bir sonuca varmamak gerektiği anlamına gelir.

Ördekler Buz Gibi Soğuk Suda Neden Üşümezler ?

Ördeğin vücudu çok parlak ve yağlı tüylerle kaplıdır. Su bunların içine işleyemeden üzerlerinden kayıp gider. Onun için en şiddetli soğuklarda bile ördeğin tüyleri kupkuru, vücudu da sıcak kalır.

Ördeğe soğukla savaşma imkanı sağlayan tüyler derinin üstünde bir hava tabakası meydana getirirler ki bu gerçek bir yalıtkandır. Bu sayede ördek vücut sıcaklığının kaybolmasını önler. Dış tüylerin köklerinde ince tüyler vardır. Bunlar birbirlerine geçmiş olduklarından, tam bir koruma görevini yerine getirirler. Ördeğin tüyleri su da geçirmez. Çünkü ördek, tüylerini tararken üzerlerine yine bir yalıtkan yerine geçecek, yağlı bir madde sürer.

Ördeğin Parmakları Arasında Neden Deri Vardır ?

Neden Niçin Nasıl ?.. Ördek yüzerken ayak parmaklarını açar, parmakları birbirine bağlayan deri gerilir ve bir çeşit kürek meydana getirir. Ördek parmakları arasında deri bulunan ayaklarıyla, çok hızlı yüzebilir. Nitekim denizde yüzerken ayaklarına ördek ayağını andıran palet takan insanlar da hızlı yüzerler.

Bütün perde ayaklılar gibi ördek de yaşantısının bir kısmını su üzerinde geçirir. Vücudu yüzmeye elverişlidir. Özellikle ayağı, gerçek bir kürektir. Ayağın ileriye çıkık parmaklarını bir zar birbirine bağlayarak suyu dövebilen sağlam bir palet meydana getirir.

Tarlalara Neden Korkuluk Konur ? 

Kuşlar yeni ekilmiş tarlalardaki tohumları yerler. Onları korkutmak ve tohumları yemelerini önlemek için tarlalara bir korkuluk konur. Eski püskü elbiseler giyinmiş korkuluğu görünce, kuşlar, sahici bir insanın tarlada bekçilik ettiğini sanırlar.

Kuşlar, meyve ağaçlarına yahut ekili tarlalara çok zarar verirler. Onun için, adının da gösterdiği gibi korkuluk, onu gören hayvanı korkutmaya yarar. Fakat gerçek olan şu ki kuş, korkuluğun varlığına çabucak alışır. Bu yüzden de korkuluğun etkisi azalır. Bu durumda da tarlaya insan biçiminde bir manken yerine, rüzgarın harekete getirdiği parlak maden veya cam şeritler konur.

Neden Niçin Nasıl – ilkokul Genel Kültür Soruları ve Cevapları üzerine olan yazıyı beğendiyseniz aşağıdan benzer yazılar okuyabilirsiniz:

  1- Niaux Büyücüsü – ilk Mağara Resimleri
  2-ilk Yerleşik Hayat ve Tarım
  3-Dünyanın En Büyük Kütüphanesi- iskenderiye Müzesi

If you know English please visit and read the below short scary stories

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.