ilk Atlı Göçebe Türk Topluluğu İskitler – Kısa Tarihi Hikaye

ilk Atlı Göçebe Türk Topluluğu İskitler Hakkında Bilgi

Kısa Tarihi hikayeler yazı dizimizde bugün ilk Atlı Göçebe Türk Topluluğu İskitler hakkında bilgi vereceğiz… İskitler bundan aşağı yukarı 3000 yıl önce, Orta Asya ve Doğu Avrupa’nın geniş bozkırlarında at koşturuyorlardı. Bu atlılar, çok özgün bir bozkır sanatının yaratıcılarıdır.

Bozkırın ta ötelerinden gelen İskit atlıları, ovadaki köylerin tepesine bir yıldırım gibi indiler. Giderken, yavrularıyla birlikte üç bin baş sığırı, köle diye kullanmak için güçlü kuvvetli köylüleri ve gözlerine kestirdikleri bütün eşyaları da alıp götürmüşlerdi. Bu atlılar öteden beri kaba kuvvete saygı duyar ve ölümü hiç bir zaman önemsemezler. Atalarından gelme törelere bağlı kalarak, ölen başkanları için çok görkemli cenaze törenleri düzenlerler.

Eski Türk Topluluklarında Cenaze Töreni ve Tümülüs Mezarları

ilk Atlı Göçebe Türk Topluluğu İskitler Hakkında Bilgi
ilk Atlı Göçebe Türk Topluluğu İskitler Hakkında Bilgi

En süslü elbiseleri giydirilen, bütün mücevherleri takılan ölü, dört beyaz atın çektiği bir arabaya bindirilir. Sonra büyük bir törenle mezarına konulur. Geleneklere göre öbür dünyada da ölünün yanında olabilmeleri için en sevdiği karısı ile en iyi uşaklar da onunla birlikte gömülür. Ayrıca ölünün en değerli 10 atı boğazlanıp iki yanına yatırılır. Bütün silahları da mezarın içinde, yanı başındadır: Parça parça bronz levhalardan yapılmış zırhı, eğri ağızlı baltası, boynuzdan yapılma büyük yayı, hançerleri… Bunlardan başka mezara bol bol et, bir mangal, altın ve gümüş mücevherler, çeşitli kaplar ve halılar da konulur. En sonunda ölünün üstüne yığınla toprak dökülür ve mezar bir tümülüs halini alır.

Bu göçebe halklar, bunca katı ve acımasız yaratılışlarına rağmen çok becerikli insanlardı. Yaşadıkları sert iklime uygun elbiseler dikmeyi biliyorlardı: pantolon, dize kadar inen kalın bir bluz ve deriden botlar… Yola son derece dayanıklı, usta birer biniciydi hepsi. En küçük bir yorgunluk duymadan at sırtında günde 100 km’den çok yol alabiliyorlardı.

Karadeniz kıyılarındaki yerleşik halklarla İskitler iyi ilişkiler de kurmuşlardı. İskit egemenliğini kabul etmiş toplulukların ürettiği buğdayı, sürü hayvanlarını, amberi ve madenleri; seramik çömleklerle, büyük bronz vazolarla ve değerli madenlerle değiş tokuş ederlerdi. Çok iyi tüccar olan Yunanlılar da bu vazoların üstünü savaş, yağma ya da av sahneleriyle süslüyorlardı.

Yaşanmış tarihi hikayeler yazı dizimizde bugün sizlerle paylaştığımız İlyat ve arkadaşları ile ilgili hikaye hoşunuza gittiyse aşağıdaki yazıları da okuyabilirsiniz:

  1- Yaşanmış Kısa Tarihi Hikayeler ve Masallar – Vadedilmiş Topraklar
  2-Kısa Tarihi Hikayeler ve Masallar – Efsanevi Girit Kralı Minos’un Denizcileri
  3-Yaşanmış Gerçek Kısa Tarihi Hikayeler Yahudilerin Gerçek ve Sahte Peygamberleri

If you want to read scary stories you should read Best Long Scary Stories

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.